Tobacco Moravia s.r.o.

Tolstého 474/1, 415 03  Teplice

Zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka C 41641

IČO: 26941767  DIČ: CZ26941767

Bankovní spojení:

7758412/0800 Česká spořitelna, a.s.

 

 

 

 

C 41641 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem